Det verkar finns oändliga möjligheter med digitala avtryck både gällande tids och ekonomiska besparingar. På 25 sekunder har ni möjlighet att ta ett avtryck från patienten och två sekunder senare har vi arbetet hos oss för omedelbar bearbetning.

Det är inte bara tidsbesparande på så sätt att avtrycksmaterial inte längre behöver hämtas på er klinik utan ert arbete underlättas och kostnadseffektiviseras även då inga speciella medel eller avtrycksmaterial behöver användas på patienten.
En annan fördel är att vi inte är lika beroende av korrekta avtryck som i sin tur leder till minimalt med korrigeringar vilket är ännu en tids samt kostnadseffektivisering.

Vi berättar gärna mer för er om hur ni kan effektivisera ert samarbete med Svedala Dentalteknik och hur vi kan integrera ett system med digitala avtryck på er klinik.

2014 © Copyright - Svedala Dentalteknik AB