<div id="rev_slider_10_3_wrapper" class="rev_slider_wrapper fullwidthbanner-container" style="margin:0px Fake Ray Bans auto;background-color:#E9E9E9;padding:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;max-height:260px;”>


  • Implantat

  • Implantat

/******************************************
– PREPARE PLACEHOLDER FOR SLIDER –
******************************************/

var setREVStartSize = function() {
var tpopt = new Object();
tpopt.startwidth = 1150;
tpopt.startheight = 260;
tpopt.container = jQuery(‘#rev_slider_10_3’);
tpopt.fullScreen = ”off”;
tpopt.forceFullWidth=”off”;

tpopt.container.closest(”.rev_slider_wrapper”).css({height:tpopt.container.height()});tpopt.width=parseInt(tpopt.container.width(),0);tpopt.height=parseInt(tpopt.container.height(),0);tpopt.bw=tpopt.width/tpopt.startwidth;tpopt.bh=tpopt.height/tpopt.startheight;if(tpopt.bh>tpopt.bw)tpopt.bh=tpopt.bw;if(tpopt.bh<tpopt.bw)tpopt.bw=tpopt.bh;if(tpopt.bw1){tpopt.bw=1;tpopt.bh=1}if(tpopt.bw>1){tpopt.bw=1;tpopt.bh=1}tpopt.height=Math.round(tpopt.startheight*(tpopt.width/tpopt.startwidth));if(tpopt.height>tpopt.startheight&&tpopt.autoHeight!=”on”)tpopt.height=tpopt.startheight;if(tpopt.fullScreen==”on”){tpopt.height=tpopt.bw*tpopt.startheight;var cow=tpopt.container.parent().width();var coh=jQuery(window).height();if(tpopt.fullScreenOffsetContainer!=undefined){try{var offcontainers=tpopt.fullScreenOffsetContainer.split(”,”);jQuery.each(offcontainers,function(e,t){coh=coh-jQuery(t).outerHeight(true);if(coh<tpopt.minFullScreenHeight)coh=tpopt.minFullScreenHeight})}catch(e){}}tpopt.container.parent().height(coh);tpopt.container.height(coh);tpopt.container.closest(".rev_slider_wrapper").height(coh);tpopt.container.closest(".forcefullwidth_wrapper_tp_banner").find(".tp-fullwidth-forcer").height(coh);tpopt.container.css({height:"100%"});tpopt.height=coh;}else{tpopt.container.height(tpopt.height);tpopt.container.closest(".rev_slider_wrapper").height(tpopt.height);tpopt.container.closest(".forcefullwidth_wrapper_tp_banner").find(".tp-fullwidth-forcer").height(tpopt.height);}
};

/* CALL PLACEHOLDER */
setREVStartSize();

var tpj=jQuery;
tpj.noConflict();
var revapi10;

tpj(document).ready(function() {

if(tpj('#rev_slider_10_3').revolution == undefined)
revslider_showDoubleJqueryError('#rev_slider_10_3');
else
revapi10 = tpj('#rev_slider_10_3').show().revolution(
{
dottedOverlay:"none",
delay:9000,
startwidth:1150,
startheight:260,
hideThumbs:200,

thumbWidth:100,
thumbHeight:50,
thumbAmount:1,

navigationType:"none",
navigationArrows:"none",
navigationStyle:"round",

touchenabled:"on",
onHoverStop:"off",

swipe_velocity: 0.7,
swipe_min_touches: 1,
swipe_max_touches: 1,
drag_block_vertical: false,

keyboardNavigation:"off",

navigationHAlign:"center",
navigationVAlign:"bottom",
navigationHOffset:0,
navigationVOffset:20,

soloArrowLeftHalign:"left",
soloArrowLeftValign:"center",
soloArrowLeftHOffset:20,
soloArrowLeftVOffset:0,

soloArrowRightHalign:"right",
soloArrowRightValign:"center",
soloArrowRightHOffset:20,
soloArrowRightVOffset:0,

shadow:0,
fullWidth:"on",
fullScreen:"off",

spinner:"spinner0",

stopLoop:"off",
stopAfterLoops:0,
stopAtSlide:1,

shuffle:"off",

autoHeight:"off",
forceFullWidth:"off",

hideTimerBar:"on",
hideThumbsOnMobile:"off",
hideNavDelayOnMobile:1500,
hideBulletsOnMobile:"off",
hideArrowsOnMobile:"off",
hideThumbsUnderResolution:0,

hideSliderAtLimit:0,
hideCaptionAtLimit:0,
hideAllCaptionAtLilmit:0,
startWithSlide:0 });

}); /*ready*/

Vi arbetar med alla de erkända implantatsystem i Sverige.
Eftersom vi har varit verksamma under många år har vi utvecklat god specialkompetens inom området.

Implantatutvecklingen förändras hela tiden mot det bättre och likaså gör vi. Sammarbeten med specialister i området har gett oss en unik möjlighet att utvecklas.
Idag kan vi erbjuda en skräddarsydd lösning som passar just er.

Vi tillverkar både gjutna och CAD/CAM frästa konstruktioner i Zirkonium, guld, titan och Co-Cr som basmaterial för implantaten.

För fasadmaterial använder vi oss av keramik, komposit och akryl för bästa möjliga efterbehandling.

2004-2015 © Copyright - Svedala Dentalteknik AB